Gwarancja

Gwarancja

Na wszystkie usługi stomatologiczne wykonane w całości w Poradni Medycznej Multimed Pacjenci otrzymują gwarancję.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest:

• przyjęcie i wykonanie całego zleconego planu leczenia,

• wizyty profilaktyczno-higienizacyjne (skaling+piaskowanie+fluoryzacja) oraz wizyta kontrolna (u lekarza prowadzącego) co 6 miesięcy,

• utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki lub lekarza,

• niezwłoczne wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych.

Leczenie zachowawcze:

• gwarancja 1 rok przy prawidłowo zachowanych warunkach zgryzowych (w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy),

• gwarancja 1 rok na leczenie kanałowe,

• gwarancja 6 m-cy w zębach mlecznych.

Leczenie protetyczne:

• gwarancja 1 rok na wkłady koronowo-korzeniowe,

• gwarancja 2 lata na uzupełnienia protetyczne stałe,

• gwarancja 1 rok na uzupełnienia protetyczne ruchome,

• gwarancja 6 m-cy w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu, po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych lekarz może przedłużyć gwarancję.

Leczenie implantologiczne:

• gwarancja 5-10 lat na wszczepiony implant,

• gwarancja 2 lata na prace protetyczne na implantach,

• gwarancja 6 m-cy w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu, po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych lekarz może przedłużyć gwarancję.

NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI USZKODZENIA POWSTAŁE W WYNIKU:

- niedostatecznej higieny jamy ustnej,

- nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi,

– nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,

– nieszczęśliwych wypadków / urazów mechanicznych,

– naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,

– istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapii,

– stany zapalne zębodołu po ekstrakcji zęba, tzw. suchy zębodół,

– korekt wykonanych poza Poradnią Medyczną Multimed lub samodzielnie przez Pacjenta.

– złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia.

W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.

Stomatolog Lublin Multimed

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ I UZYSKAJ KOMPLEKSOWĄ KONSULTACJĘ