Michał Iwanek

Michał Iwanek

specjalista protetyk

ul. Nowy Świat 38
Pon. 15:-20:00
Czw. 8:00-12:00
Pt. 15:00-19:00

W latach 1998-2006 asystent Katedry i Zakładu protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń czynnościowych Narządu Żucia Akademii Medycznej w Lublinie.
W 2000 uzyskał tytuł specjalisty I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej, a w 2006 specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej.
W 2004 r obronił pracę doktorską z zakresu leczenia schorzeń stawu skroniowo -żuchwowego.
Autor prac naukowych oraz odczytów na międzynarodowych kongresach naukowych.
Jest współautorem i współprowadzącym wielu kursów szkoleniowych dla lekarzy specjalizujących się w zakresie Protetyki Stomatologicznej.